PETER DE WIT

SIGMUND #30

Het heeft zijne Koninklijke Hoogheid behaagd dokter Sigmund te onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau met Eikenloof. De versierselen zijn hem door de Majesteit persoonlijk opgespeld tijdens een feestelijke receptie op Huis Ten Bosch. Daarna overhandigde de vorst hem het eerste exemplaar van het dertigste album met zijn gebundelde sessies. Een boek dat tijdens de geanimeerde receptie gretig van hand tot hand ging. 

Uitgeverij De Harmonie

€ 10,90